Giỏ hàng

Họa sĩ Trần Nguyên Đán

 

Họ và tên: Trần Nguyên Đán

Năm sinh: 29/10/1941 tại Hà Nội

1971: Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp khóa 1

1998 – 2003: Giữ chức vụ Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

1972: Hội viên hội Mỹ thuật Hà Nội

1974: Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam

  • Triển lãm cá nhân

1981: Triển lãm tại Hà Nội

1991: Triển lãm tại Hà Nội

1992: Triển lãm tại hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh

1994: Triển lãm tại thị xã Hội An tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng

1997: Triển lãm tại thị xã Hội An tỉnh Quảng Nam lần thứ 2

2002: Triển lãm tại Hà Nội

2016: Triển lãm cá nhân bộ sưu tập mộc bản và tranh do nhà sưu tập Thu Hòa tổ chức

1975, 1981, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015: Liên tục tham gia triển lãm Mỹ thuật Việt Nam

2012: Triển lãm cá nhân tại Nhật Bản

Nhiều năm tham gia triển lãm Mỹ thuật thủ đô Hà Nội và triển lãm khu vực của hội Mỹ thuật Việt Nam

Tham dự triển lãm quốc tế tại Cộng hòa liên bang Đức, Trung Quốc, Liên Xô, Ấn Độ, Ba Lan, Cu Ba…

  • Tranh lưu giữ tại

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Đà Nẵng

Bảo tàng Châu Á Thái Bình Dương

  • Giải thưởng cá nhân:

1975-1981: Giải B – Giải thưởng Văn học nghệ thuật thủ đô Hà Nội lần thứ Nhất

1975-1985: Giải Nhất đồ họa toàn quốc 10 năm lần thứ Nhất

1980, 1984, 1985, 1986: Giải A triển lãm Mỹ thuật thủ đô

1990, 2008: Giải B triển lãm Mỹ thuật thủ đô

Bằng danh dự tranh kích thước nhỏ Quốc tế tại Tiệp Khắc thập niên 80

2000: Giải Khuyến khích triển lãm Mỹ thuật toàn quốc

1994: Giải B của Hội Mỹ thuật Việt Nam

2000: Giải B của Hội Mỹ thuật Việt Nam

2000: Giải đồng hạng triển lãm Mỹ thuật toàn quốc của Hội Mỹ thuật Việt Nam

2010: Giải về đề tài Nghìn năm Thăng Long Hà Nội và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Bộ Văn hóa

2005: Giải thưởng của Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng

2007: Giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật

2000: Giải Khuyến khích triển lãm toàn quốc

  • Khen thưởng của Nhà nước

2003: Huân chương lao động hang Ba

1996: Huy chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhất

2007: Giải thưởng nhà nước về Văn học Nghệ thuật

2000: Giải thưởng của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch triển lãm Mỹ thuật toàn quốc

Giái Khuyến khích của Bộ Văn hóa – Triển lãm toàn quốc về Nghìn năm Thăng Long Hà Nội và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Bộ Văn hóa

2009: Giải thưởng của Bộ Quốc phòng – Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc về đề tài chiến tranh cách mạng

2004: Bảo tàng Lịch sử Quân sự tặng thưởng

1975-1985: Giải thưởng Hội viên Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội