Giỏ hàng

Đăng ký bản quyền

Đăng ký bản quyền tại Cục Bản quyền là một trong những biện pháp quan trọng nhằm hạn chế rủi ro cho cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp. Viet Art Station cung cấp dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả và các dịch vụ khác có liên quan.
 Viet Art Station tư vấn hoàn tất thủ tục đăng ký bản quyền chỉ trong 5 ngày làm việc.

- Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình giảng dạy và các tác phẩm khác dưới dạng chữ cái hoặc các ký tự khác;

- Bài giảng, bài phát biểu và các bài phát biểu khác;

- Tác phẩm báo chí;

- Tác phẩm âm nhạc;

- Tác phẩm sân khấu;

- Tác phẩm điện ảnh và các tác phẩm tương tự được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi là tác phẩm điện ảnh);

- Tác phẩm đồ họa và tác phẩm mỹ thuật ứng dụng;

- Tác phẩm nhiếp ảnh;

- Công trình kiến ​​trúc;

- Đồ họa, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ địa lý, công trình khoa học;

- Tác phẩm nghệ thuật và văn học phổ biến

 

 

 

 

Đăng ký ngay