Giỏ hàng

Chính sách chung

 

1.  Điều khoản chung

Quy định chung VIET ART STATION (“Viet Art Station” hoặc “VAS” hoặc “chúng tôi”) là tổ chức cung cấp các dịch vụ về đánh giá, giới thiệu, tổ chức sáng tác, mua, bán các Hàng hóa (tác phẩm nghệ thuật, Bản quyền tác giả, tác phẩm phái sinh…) nghệ thuật nguyên bản, bao gồm các Hàng hóa (tác phẩm nghệ thuật, Bản quyền tác giả, tác phẩm phái sinh…) và bản quyền tác giả đi kèm Hàng hóa (tác phẩm nghệ thuật, Bản quyền tác giả, tác phẩm phái sinh…) trong các lĩnh vực: hội họa, đồ họa, điêu khắc, và thủ công mỹ nghệ (“Hàng hóa (tác phẩm nghệ thuật, Bản quyền tác giả, tác phẩm phái sinh…)”) và khai thác hình ảnh kỹ thuật số của Hàng hóa (tác phẩm nghệ thuật, Bản quyền tác giả, tác phẩm phái sinh…) để phục vụ cho mục đích thương mại (“Dịch vụ”).

Trước khi truy cập, sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của VIET ART STATION, xin vui lòng đọc kỹ “Điều khoản chung” và “Chính sách Bảo mật”  “Bản quyền Tác giả”. Sau đây được gọi là “Điều khoản chung”.

Các “Điều khoản chung” này là các ràng buộc pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động truy cập và sử dụng trang web và Dịch vụ của VIET ART STATION. Một số khu vực của Trang web hoặc một số dịch vụ nhất định có thể có các điều khoản và điều kiện khác hoặc có thể yêu cầu bạn chấp thuận thêm các điều khoản và điều kiện truy cập và sử dụng trang web hoặc Dịch vụ (“Điều khoản đối với một số Dịch vụ cụ thể”).

Trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Điều khoản này và Điều khoản đối với một số Dịch vụ cụ thể thì Điều khoản đối với một số Dịch vụ cụ thể sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cam kết và chấp thuận Điều khoản chung,  Bạn cam kết và đảm bảo rằng khi truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc các Dịch vụ của VIET ART STATION, Bạn đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các “Điều khoản chung”.

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web, mua, bán, trao đổi các Hàng hóa (tác phẩm nghệ thuật, Bản quyền tác giả, tác phẩm phái sinh…) hoặc sử dụng các dịch vụ khác của VIET ART STATION, Bạn đồng ý và chấp nhận chịu sự ràng buộc pháp lý của các Điều khoản chung, bất kể Bạn có đăng ký tài khoản thành viên tại website www.vietartstation.vn hay không.

Nếu Bạn chấp nhận hoặc đồng ý với các  Điều khoản chung này nhân danh tổ chức hoặc pháp nhân khác, Bạn cam kết và đảm bảo rằng tổ chức hoặc pháp nhân khác đó đồng ý và chấp nhận chịu sự ràng buộc pháp lý của các  Điều khoản chung này.

Khi truy cập vào website này, người sử dụng nhận thức rõ và cam kết tuân thủ các điều khoản quy định dưới đây về việc truy cập các thông tin do VIET ART STATION cung cấp. Mặc dù thông tin được thu thập từ các nguồn tin cậy, được chọn lọc và cập nhật thường xuyên, nhưng VIET ART STATION không chịu bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào trong trường hợp xảy ra các sự cố như sai lệch, chậm trễ, gián đoạn, khiếm khuyết hay bỏ lỡ.

VIET ART STATION có quyền thay đổi các điều kiện điều khoản của dịch vụ cũng như nội dung hoặc các chi tiết kỹ thuật của bất cứ khía cạnh nào của dịch vụ, vào bất cứ thời gian nào mà có thể có hoặc không có thông báo đến KHÁCH HÀNG.

2.  Đăng ký thành viên

Để sử dụng các Dịch vụ thông qua Website www.vietartstation.vn. Bạn phải tạo một tài khoản thành viên (“Tài khoản”) theo quy trình đăng ký thành viên của chúng tôi.

Khi đăng ký trở thành thành viên và sử dụng, giao dịch hàng hóa, dịch vụ của VIET ART STATION, Bạn cam kết và đảm bảo bạn thuộc độ tuổi từ 18 tuổi trở lên và đủ năng lực hành vi, đủ quyền công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trong quá trình đăng ký, Bạn cần cung cấp một số thông tin cá nhân và các giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của bạn để thiết lập tên người dùng và mật khẩu.

Bạn sẽ trở thành Thành viên của VIET ART STATION (“Thành viên”) sau khi hoàn tất quy trình đăng ký và được VIET ART STATION kích hoạt Tài khoản.

Bạn đồng ý và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và cập nhật của thông tin mà Bạn cung cấp cho VIET ART STATION.

VIET ART STATION có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động Tài khoản của Bạn nếu bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong quá trình đăng ký không đảm bảo chính xác, đầy đủ và cập nhật.

Bạn có trách nhiệm bảo vệ thông tin về mật khẩu của mình, không tiết lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động hoặc hành động nào từ Tài khoản của bạn.

Bạn sẽ thông báo ngay cho VIET ART STATION nếu phát hiện thấy tài khoản của Bạn bị bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng một cách trái phép, tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động của tài khoản Thành viên

VIET ART STATION sẽ có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động Tài khoản của bạn mà không cần thông báo trước trong các trường hợp sau:

Bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong quá trình đăng ký Thành viên không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và cập nhật Tài khoản có các hoạt động vi phạm Quy tắc Trình duyệt, sử dụng Trang web và Dịch vụ của VIET ART STATION quy định.

Tài khoản có các hành vi gian lận, không trung thực trong quá trình truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ trong trường hợp VIET ART STATION tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động Tài khoản của Bạn, Bạn sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh từ các trường hợp quy định.

Khi đồng ý khai báo đăng ký tài khoản thành viên là đồng nghĩa với việc bạn đồng ý chấp thuận việc VIET ART STATION thu thập, sử dụng và chia sẻ các thông tin mà Bạn cung cấp thông qua website www.vietartstation.vn theo chính sách Bảo mật thông tin của VIET ART STATION.

Để có thêm thông tin chi tiết về Quyền riêng tư, vui lòng đọc Chính sách Bảo mật.

3.  Điều khoản về Sở hữu trí tuệ và Bản quyền tác giả

Tất cả các dữ liệu trên website của VIET ART STATION bao gồm các thông tin về giá cả, số liệu và các thông tin khác cũng như các chương trình phần mền hiện hữu đều đã được đăng ký bản quyền, nhãn hiệu và các hình thức sở hữu khác. Việc phân tán lại các dữ liệu trên mà không có sự chấp thuận bằng văn bản cụ thể của VIET ART STATION là trái phép. Người truy cập chỉ được phép sử dụng các thông tin này cho mục đích cá nhân của chính mình.

Các nội dung đăng tải tại Website www.vietartstation.vn, gồm các bài viết, đánh giá, bình luận, hình ảnh, âm thanh, video (“Nội dung nghệ thuật”) về các Hàng hóa (tác phẩm nghệ thuật, Bản quyền tác giả, tác phẩm phái sinh…) là các nội dung nghệ thuật thuộc bản quyền, thuộc sở hữu trí tuệ của VIET ART STATION hoặc được bên thứ ba cho phép sử dụng.

VIET ART STATION chỉ chấp thuận việc tải về, xem nội dung và in ấn các Nội dung nghệ thuật để phục vụ cho mục đích phát triển nghệ thuật của cá nhân người đó, trong quá trình truy cập, sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của VIET ART STATION khi được sự đồng ý của Quản trị viên (Admin).

Việc tải về, in ấn, trình chiếu để phục vụ cho mục đích khác ngoài mục đích nêu trên đều bị coi là vi phạm bản quyền và có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Để có thông tin chi tiết về Chính sách Bản quyền tác giả của VIET ART STATION, vui lòng truy cập thông tin hướng dẫn người sử dụng trên trang web và dịch vụ của VIET ART STATION.

Người truy cập phải cam kết và đồng ý tuyệt đối không đăng tải lên trang web hoặc sử dụng các công cụ của Trang web để gửi, truyền tải các nội dung bằng văn bản, đồ họa, hình ảnh, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, video, thông tin hoặc tài liệu khác thuộc các trường hợp sau:

- Thông tin có tính chất bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, phỉ báng, bôi nhọ, bịa đặt, gây thù hận liên quan đến các vấn đề về chính trị, tôn giáo hoặc tín ngưỡng hoặc gây ảnh hưởng tới uy tín, quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân.

- Vi phạm quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư của tổ chức, cá nhân

- Thông tin mà bạn không được quyền đăng tải theo quy định của pháp luật Thông tin có nội dung khiếm nhã, bạo lực, gợi dục hoặc trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam

- Thông tin quảng cáo hoặc có tính chất quảng cáo sản phẩm, dịch vụ khác Hướng dẫn, xúi giục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật

- Không sử dụng Trang web, hoặc bất kỳ nội dung nào của Trang web, thương hiệu VIET ART STATION và các Nội dung nghệ thuật đăng tải tại Website www.vietartstation.vn để phục vụ cho mục đích khác ngoài việc truy cập, sử dụng Trang web và Dịch vụ mà không có sự đồng ý trước của VIET ART STATION bằng văn bản.

- Không mạo danh tổ chức hoặc cá nhân khác trong quá trình đăng ký Thành viên. VIET ART STATION có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động Tài khoản của Bạn nếu có căn cứ cho rằng Tài khoản đó là mạo danh tổ chức, cá nhân khác.

- VIET ART STATION không có nghĩa vụ giám sát các thông tin được đăng tải bởi các Thành viên và các Thành viên Nghệ sĩ. Các Thành viên và các Thành viên Nghệ sĩ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đăng tải lên Website www.vietartstation.vn.

- Mặc dù vậy, VIET ART STATION bảo lưu quyền xem xét, gỡ bỏ các thông tin vi phạm quy tắc trình duyệt, sử dụng Trang web và Dịch vụ của VIET ART STATION.

- Trừ khi được quy định rõ trong các Điều khoản chung hoặc các thỏa thuận khác, VIET ART STATION bảo lưu tất cả các quyền bao gồm cả quyền sở hữu, quyền sở hữu trí tuệ và lợi ích đối với Trang web, các Dịch vụ, thương hiệu VIET ART STATION và các nội dung nghệ thuật đăng tải tại Website www.vietartstation.vn.

Bạn sẽ không loại bỏ, thay đổi các thông tin về quyền sở hữu, quyền sở hữu trí tuệ của VIET ART STATION đối với Trang web, các Dịch vụ, thương hiệu VIET ART STATION và các nội dung nghệ thuật đăng tải tại Trang web.

Phạm vi, hiệu lực áp dụng Điều khoản chung này áp dụng đối với VIET ART STATION, các bên liên quan đến việc xây dựng, vận hành Trang web và cung cấp Hàng hóa (tác phẩm nghệ thuật, Bản quyền tác giả, tác phẩm phái sinh…), Dịch vụ và các tổ chức, cá nhân truy cập và sử dụng Trang web, Dịch vụ của VIET ART STATION .

Luật áp dụng và quyền hạn: Các điều khoản quy định này tuân thủ và phù hợp với pháp luật Việt Nam hiện hành.

4.  Điều khoản về liên kết trên website www.vietartstation.vn.

Các liên kết  phải tuân thủ nguyên tắc sau:

Không gây thiệt hại hay ảnh hưởng xấu đến tên tuổi và thương hiệu của VIET ART STATION.

Không tạo ra hiểu nhầm rằng một tổ chức nào đó có liên quan đến hay được tài trợ bởi VIET ART STATION.

VIET ART STATION bảo lưu quyền đơn phương từ chối của mình mà không phải viện dẫn bất cứ lý do nào. Do đó VIET ART STATION có thể đơn phương hủy bỏ các thỏa thuận về việc cung cấp đường dẫn về một nội dung hay một trang cụ thể nào trên website của mình.

Website của VIET ART STATION có thể chứa các đường dẫn liên kết với những trang web khác không thuộc sự quản lý của VIET ART STATION. VIET ART STATION không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến nội dung của các trang liên kết hoặc các đường dẫn trong các trang liên kết đó.

Các trang liên kết được đăng tải trên website www.vietartstation.vn đó có thể chứa đựng các thông tin đã được đăng ký bản quyền và quy định cấm tái sử dụng. Để sử dụng các thông tin đã được đăng ký bản quyền đó cần phải có sự chấp nhận từ chủ sở hữu hoặc từ các nguồn nguyên bản.

5.  Quyền từ chối đảm bảo

Các nội dung thông tin, dữ liệu về tác giả, Hàng hóa (tác phẩm nghệ thuật, Bản quyền tác giả, tác phẩm phái sinh…) niêm yết được VIET ART STATION đăng tải trên website này là đúng theo nội dung mà VIET ART STATION nhận được từ nhà cung cấp chính thức và các nguồn chính thống khác. Nhưng chúng tôi không có bất kỳ đảm bảo nào, dù rõ ràng hay ngầm định những thông tin, dịch vụ hay sản phẩm được cung cấp, chào bán trên thị trường hoặc thông qua kết nối với website của chúng tôi.

Chúng tôi cũng không có bất kỳ một sự đảm bảo ngầm định nào về khả năng mua được, bán được, hoặc phù hợp được với một mục đích cụ thể.

Chúng tôi không đảm bảo những giao dịch có được nhờ thông tin của chúng tôi cung cấp trên website không diễn ra tại trang thương mại điện tử này không có bất kỳ sự vi phạm nào.Trong các trường hợp đó, các đối tác hay nhà cung cấp của VIET ART STATION không phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do ngẫu nhiên hay cố ý của một tình huống cụ thể nào.

VIET ART STATION không đảm bảo việc sử dụng website của VIET ART STATION bị gián đoạn hoặc không sử dụng được, VIET ART STATION không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào (bao gồm cả thông tin về doanh nghiệp), phần mềm, sản phẩm và dịch vụ nhận được từ việc sử dụng website của VIET ART STATION, cho dù có dựa trên hợp đồng hay ngoài hợp đồng, do nghĩa vụ theo pháp luật ngay cả khi đối tác hay người cung cấp đã được tư vấn về khả năng xảy ra những thiệt hại này.

Tuyên bố loại trừ trách nhiệm này áp dụng đối với tất cả những thiệt hại hoặc tổn thất gây ra do bất kỳ sự không hoạt động được, do lỗi, do bỏ lỡ, do gián đoạn, do xóa bỏ, do khiếm khuyết, ngưng trệ trong quá trình vận hành hoặc truyền dẫn, do virus máy tính, do hỏng đường truyền, do trộm cắp hoặc phá hoại, hoặc do truy nhập trái phép, sửa đổi trái phép hay sử dụng trái phép các bản ghi, cho dù đó là do vi phạm hợp đồng hay ngoài hợp đồng, do vô ý hoặc do bất kỳ một nguyên nhân nào khác.

6.  Điều khoản hạn chế sử dụng

Chúng tôi không chấp nhận sử dụng tài nguyên của website VIET ART STATION vào bất kỳ việc sau:

- Chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác.

- Gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

- Gây rối trật tự công cộng.

- Phạm pháp hình sự.

- Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

- Sử dụng website này vào mục đích thương mại mà không bởi chủ sở hữu của website này.

- Làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác.

- Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm Virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.

- Bất kỳ hành động gì không hợp pháp hay bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.

- Bất kỳ hành động nào mà VIET ART STATION cho rằng không thích hợp.

7.  Điều khoản bảo mật thông tin

- KHÁCH HÀNG đồng ý tuân thủ các Điều khoản và làm theo các hướng dẫn và bất kì quy trình bảo mật nào đề cập tới trong đó mà VIET ART STATION cung cấp trên trực tuyến.

- Để sử dụng các dịch vụ, KHÁCH HÀNG sẽ cần một nhận dạng riêng thông qua Tên đăng nhập (mã truy cập), Mật khẩu (bao gồm mật khẩu truy cập và mật khẩu đặt lệnh).

- KHÁCH HÀNG đồng ý thực hiện theo chỉ dẫn được VIET ART STATION cung cấp khi tạo lập Mã truy cập, Mật khẩu truy cập, Mật khẩu đặt lệnh, Câu hỏi để thiết lập lại Mật khẩu và các yếu tố định danh khác của VIET ART STATION để nhận dạng KHÁCH HÀNG.

- Đối với việc Thiết lập lại các Mật khẩu, KHÁCH HÀNG có thể thay đổi các Mật khẩu bất kì lúc nào nhưng bất kì thay đổi nào cũng chỉ có hiệu lực khi được VIET ART STATION chấp nhận.

- KHÁCH HÀNG phải giữ bí mật các Mật khẩu của mình và bảo mật cho Mật khẩu đó và thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn chặn việc sử dụng trái phép Mã truy cập, Mật khẩu truy cập/đặt lệnh, Câu hỏi để Thiết lập lại Mật khẩu và các yếu tố định danh khác của KHÁCH HÀNG.

- KHÁCH HÀNG không được để người khác chiếm hữu hoặc điều khiển Mã truy cập và mật khẩu trong bất kì tình huống nào và vào bất kì thời điểm nào.

- Nếu KHÁCH HÀNG để bất kì người nào sử dụng một hay nhiều những mục sau: i) Mã truy cập, ii) Mật khẩu truy cập/đặt lệnh, iii) Các Câu hỏi để Thiết lập lại Mật khẩu, và/hoặc v) Các yếu tố định danh khác, thì KHÁCH HÀNG sẽ phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các khiếu nại, tổn thất và hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan tới tất cả các giao dịch được tiến hành thông qua việc sử dụng các dịch vụ bởi hoặc với sự đồng ý của người đó.

- Khi KHÁCH HÀNG đã đăng nhập để sử dụng dịch vụ, KHÁCH HÀNG không được rời thiết bị đầu cuối hoặc thiết bị khác mà KHÁCH HÀNG dùng để kết nối với dịch vụ vào bất kì lúc nào hoặc để bất kì người nào khác sử dụng thiết bị đầu cuối hoặc thiết bị đó cho đến khi KHÁCH HÀNG đã đăng xuất khỏi dịch vụ bằng việc chọn đăng xuất. KHÁCH HÀNG sẽ phải chịu trách nhiệm bảo đảm rằng KHÁCH HÀNG đã đăng xuất khỏi dịch vụ vào cuối mỗi công đoạn.

- KHÁCH HÀNG phải thông báo cho VIET ART STATION ngay lập tức về bất kì việc kết nối trái phép nào vào các dịch vụ hoặc về bất kì giao dịch hoặc yêu cầu trái phép nào mà KHÁCH HÀNG biết hoặc nghi ngờ hoặc nếu KHÁCH HÀNG nghi ngờ ai đó biết Mã truy cập, Mật khẩu truy cập/đặt lệnh, Câu hỏi để Thiết lập lại Mật khẩu và Mã Bảo mật. KHÁCH HÀNG có thể thông báo trực tiếp hoặc gọi tới các số điện thoại liệt kê trên trang mạng được VIET ART STATION thông báo tùy từng thời điểm. VIET ART STATION có thể sẽ yêu cầu KHÁCH HÀNG xác nhận bằng văn bản bất kì chi tiết nào được KHÁCH HÀNG cung cấp. KHÁCH HÀNG cũng sẽ phải thay đổi ngay Mật khẩu sang một con số hoặc tập hợp khác mà KHÁCH HÀNG chưa từng sử dụng trước đó. Cho đến khi VIET ART STATION thực sự nhận được thông báo nói trên, KHÁCH HÀNG vẫn phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng dịch vụ của người không được phép hoặc sử dụng vào những mục đích không được phép.

- VIET ART STATION có thể phải hỏi KHÁCH HÀNG Mã truy cập của KHÁCH HÀNG để cung cấp các dịch vụ bảo trì nhưng sẽ không hỏi về Mật khẩu của KHÁCH HÀNG. Nếu KHÁCH HÀNG cung cấp cho VIET ART STATION Mã truy cập thì VIET ART STATION sẽ giữ bí mật thông tin này.

- KHÁCH HÀNG KHÔNG BAO GIỜ TIẾT LỘ MẬT KHẨU CỦA KHÁCH HÀNG CHO BẤT KÌ AI, kể cả nhân viên của VIET ART STATION.

- KHÁCH HÀNG đồng ý rằng KHÁCH HÀNG sẽ chịu trách nhiệm thực hiện và bảo vệ bất kì một chương trình máy tính hoặc Máy tính Cá nhân nào được sử dụng để kết nối với dịch vụ. KHÁCH HÀNG đồng ý kiểm tra bản kê các giao dịch và các báo cáo về tài khoản và thông báo cho VIET ART STATION ngay lập tức nếu có bất kì một sự khác biệt nào.

8.  Điều khoản về quyền sử dụng thông tin KHÁCH HÀNG

- KHÁCH HÀNG cung cấp thông tin mà VIET ART STATION yêu cầu một cách hợp lý để VIET ART STATION có thể cung cấp các dịch vụ. Nếu KHÁCH HÀNG không cung cấp thông tin mà VIET ART STATION yêu cầu thì VIET ART STATION có thể sẽ không cung cấp tất cả các dịch vụ cho KHÁCH HÀNG. KHÁCH HÀNG phải Bảo đảm rằng thông tin mà KHÁCH HÀNG cung cấp cho VIET ART STATION liên quan tới dịch vụ là chính xác, đầy đủ và cập nhật.

- KHÁCH HÀNG công nhận và đồng ý rằng VIET ART STATION sẽ sử dụng, lưu trữ và chuyển giao (dù ở trong hoặc ngoài Việt Nam) và/hoặc trao đổi các chi tiết về thông tin của KHÁCH HÀNG cho hoặc với tất cả những người mà VIET ART STATION cho rằng cần thiết. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn việc trao đổi thông tin với bất kì thành viên nào thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam vì các mục đích liên quan tới dịch vụ và/hoặc để phát triển, nâng cao và tăng cường việc cung cấp các dịch vụ tài chính khác của VIET ART STATION và bất kì thành viên nào của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam cho KHÁCH HÀNG nói chung và/hoặc việc trao đổi thông tin vì mục đích và với những người đã qui định trong chính sách chung của VIET ART STATION về tiết lộ thông tin như đã nêu trong thông tin tài khoản, giấy báo, thông báo hoặc các điều khoản và điều kiện khác mà VIET ART STATION đưa ra cho KHÁCH HÀNG tùy từng thời điểm.

- Ngoài các điều trên, KHÁCH HÀNG công nhận rằng, khi VIET ART STATION thấy cần thiết hoặc đúng đắn, VIET ART STATION có thể chuyển giao bất kì chi tiết hoặc thông tin nào cho bất kì nhà cung cấp dịch vụ nào (dù ở trong hay ngoài Việt Nam) để nhà cung cấp dịch vụ đó (bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba, các đại lý bán và tiếp thị qua mạng) đại diện cho VIET ART STATION xử lí dữ liệu hoặc cung cấp dịch vụ cho KHÁCH HÀNG với điều kiện nhà cung cấp dịch vụ đó và VIET ART STATION ký kết và thỏa thuận các điều khoản về bảo mật thông tin được chuyển giao.

- KHÁCH HÀNG đồng ý và công nhận rằng các nhà cung cấp dịch vụ ngoài nước có thể sẽ được luật pháp yêu cầu tiết lộ thông tin đã nhận được từ VIET ART STATION cho các bên thứ ba. Những tình huống như vậy bao gồm việc nhà cung cấp dịch vụ bắt buộc phải tiết lộ thông tin theo lệnh của tòa án, điều tra của cảnh sát và khởi tố tội phạm về gian lận thuế hoặc các vi phạm khác.

9.  Điều khoản giao dịch trên website thương mại điện tử www.vietartstation.vn

Hàng hóa (tác phẩm nghệ thuật, Bản quyền tác giả, tác phẩm phái sinh…) được đăng tải tại trang website TMĐT www.vietartstation.vn là các Hàng hóa (tác phẩm nghệ thuật, Bản quyền tác giả, tác phẩm phái sinh…) đã được đảm bảo và thẩm định nghệ thuật bởi Hội đồng giám tuyển VIET ART STATION, chủ sở hữu quyền tác giả của Hàng hóa (tác phẩm nghệ thuật, Bản quyền tác giả, tác phẩm phái sinh…) Mỹ thuật đó được thẩm định về tư cách pháp nhân.

Các Hàng hóa (tác phẩm nghệ thuật, Bản quyền tác giả, tác phẩm phái sinh…) được VIET ART STATION và/hoặc các Thành viên Nghệ sĩ cấp Chứng nhận Xác thực.

Trường hợp cần có Chứng nhận Bản quyền Tác giả do cơ quan có thẩm quyền cấp, xin vui lòng liên hệ VIET ART STATION để được cung cấp dịch vụ.

Đối với các Hàng hóa (tác phẩm nghệ thuật, Bản quyền tác giả, tác phẩm phái sinh…) được đăng tải tại Trang web, VIET ART STATION đã nỗ lực áp dụng các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo hiển thị chính xác màu sắc và các chi tiết của Hàng hóa (tác phẩm nghệ thuật, Bản quyền tác giả, tác phẩm phái sinh…). Tuy nhiên, do sự khác biệt về tính chất hiển thị giữa các màn hình máy tính, VIET ART STATION không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về tính chính xác màu sắc và các chi tiết của Hàng hóa (tác phẩm nghệ thuật, Bản quyền tác giả, tác phẩm phái sinh…).

a)    Xác lập đơn hàng

Khi muốn đặt mua hoặc mua Hàng hóa (tác phẩm nghệ thuật, Bản quyền tác giả, tác phẩm phái sinh…) được đăng tải trên sàn VIET ART STATION, Bạn sẽ không liên hệ để giao dịch trực tiếp với Thành viên Nghệ sĩ một cách độc lập.

Mọi giao dịch liên quan đến Hàng hóa (tác phẩm nghệ thuật, Bản quyền tác giả, tác phẩm phái sinh…) được đăng tải trên VIET ART STATION phải được thực hiện thông qua các ứng dụng đặt hàng, mua hàng của VIET ART STATION hoặc Dịch vụ do VIET ART STATION cung cấp. VIET ART STATION là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các giao dịch đó theo đúng các quy định tại Điều khoản này.

b)    Hủy Đơn hàng:

VIET ART STATION bảo lưu quyền hủy các Đơn hàng được đặt thông qua Trang web và Dịch vụ của VIET ART STATION trong trường hợp phát hiện thấy các sai sót về thông tin mô tả Hàng hóa (tác phẩm nghệ thuật, Bản quyền tác giả, tác phẩm phái sinh…) hoặc gian lận trong quá trình thực hiện thanh toán.

Trường hợp hủy Đơn hàng, VIET ART STATION sẽ thông báo cho Bạn bằng các phương thức thích hợp và sẽ hoàn trả toàn bộ khoản tiền mà Bạn đã trả cho VIET ART STATION (nếu có) để đặt mua Hàng hóa (tác phẩm nghệ thuật, Bản quyền tác giả, tác phẩm phái sinh…) trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày Đơn hàng bị hủy.

c)    Giá và Thuế:

Giá của Hàng hóa (tác phẩm nghệ thuật, Bản quyền tác giả, tác phẩm phái sinh…) là giá được niêm yết tại Website www.vietartstation.vn.

Mức giá niêm yết này KHÔNG bao gồm: Thuế Giá trị gia tăng, Thuế xuất khẩu, nhập khẩu; Phí đăng ký Bản quyền tác giả; Phí khác (nếu có) và không bao gồm các chi phí: chi phí bảo quản lưu kho, chi phí đóng gói, chi phí vận chuyển, chi phí bảo hiểm vận chuyển.

d)    Vận chuyển:

Đối với các Đơn hàng với điểm giao hàng nằm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam:

VIET ART STATION hỗ trợ KHÁCH HÀNG về việc đóng gói và vận chuyển bằng dịch vụ đảm bảo tới địa chỉ mà Bạn cung cấp theo Đơn hàng trong thời hạn chậm nhất là 07 ngày, kể từ ngày Đơn hàng được xác nhận.

Đối với Đơn hàng Quốc tế, thời gian vận chuyển sẽ tùy thuộc vào địa chỉ giao hàng cụ thể.

VIET ART STATION hỗ trợ KHÁCH HÀNG về việc đóng gói và vận chuyển bằng dịch vụ đảm bảo quốc tế với điều kiện là Chi phí cước đóng gói, vận chuyển, bảo hiểm và các chi phí phát sinh khác (nếu có) do người mua chi trả và sẽ được tính vào hóa đơn mua hàng.

Xin vui lòng liên hệ business@vietartstation.com.vn để có thêm thông tin chi tiết.

e)    Thanh toán:

Việc thanh toán toàn bộ giá trị Đơn hàng đặt mua hoặc thuê Hàng hóa (tác phẩm nghệ thuật, Bản quyền tác giả, tác phẩm phái sinh…) phải được thực hiện ngay sau khi Đơn hàng được xác nhận.

Bạn có thể thực hiện thanh toán thông qua nhiều phương thức gồm:

- Thanh toán bằng tiền mặt;

- Thanh toán qua ngân hàng bao gồm: thẻ ATM, chuyển khoản;

- Thanh toán qua các tổ chức tín dụng tài chính quốc tế: VISA, Master, Paypal…;

- Thanh toán qua tổ chứ trung gian tài chính: VNPAY.

Đối với hình thức thanh toán chuyển khoản, Bạn cần thanh toán Đơn hàng trong vòng 48h kể từ khi đơn hàng được xác nhận.

Đơn hàng sẽ tự động hủy bỏ nếu Bạn không thanh toán trong thời gian quy định.

Giới hạn trách nhiệm Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro nào phát sinh từ việc Bạn truy cập và sử dụng Trang web, Dịch vụ và Nội dung Nghệ thuật.

VIET ART STATION không bảo đảm và không chịu trách nhiệm về các rủi ro phát sinh từ việc Trang web hoặc Dịch vụ không đáp ứng toàn bộ yêu cầu của bạn về tính năng, sự vận hành ổn định, và tính chính xác tuyệt đối của các thông tin được đăng tải.

10.  Điều khoản Sửa đổi Điều khoản chung

VIET ART STATION bảo lưu quyền sửa đổi, chấm dứt hoạt động của trang web hoặc Dịch vụ hoặc sửa đổi các Điều khoản chung của trang web mà không cần báo trước.

VIET ART STATION sẽ thông báo các sửa đổi trên trang web hoặc thông tin cho các thành viên của trang web bằng các hình thức phù hợp khác.

Bằng việc tiếp tục truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc Dịch vụ của VIET ART STATION sau khi chúng tôi đã thông báo các sửa đổi trên Trang web hoặc đã thông tin về các sửa đổi cho Bạn bằng các hình thức phù hợp khác.

Bạn đồng ý và chấp nhận chịu sự ràng buộc pháp lý của các Điều khoản chung sửa đổi, bất kể Bạn có đăng ký tài khoản thành viên tại website www.vietartstation.vn hay không.

11.  Điều khoản bồi thường

Trong trường hợp Người đăng nhập nhằm mục đích phá hủy, hủy hoại, làm cản trở việc vận hành trang thương mại điện tử www.vietartstation.vn mà chúng tôi phát hiện ra, Bạn đồng ý bồi thường thiệt hại vật chất cho VIET ART STATION theo biên bản xác định thiệt hại của bên thẩm định thứ ba do VIET ART STATION chỉ định.

Khi truy cập vào trang thương mại điện tử www.vietartstation.vn người truy cập có trách nhiệm bảo vệ cho VIET ART STATION;

Giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý của VIET ART STATION không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, và chi phí phát sinh từ việc Bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web, Dịch vụ và Nội dung Nghệ thuật hoặc Bạn vi phạm các Điều khoản chung này.

VIET ART STATION không có trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại có thể xảy ra khi bạn truy cập vào trang thương mại điện tử www.vietartstation.vn và sử dụng thông tin trên trang vì bất kỳ mục đích gì.

12.  Giải quyết tranh chấp

VIET ART STATION có quyền từ chối tham gia tranh tụng tại tòa án, trọng tài kinh tế nếu xảy ra khiếu nại, khiếu kiện về việc các bên vi phạm điều các điều khoản được quy định trên trang thương mại điện tử www.vietartstation.vn

Mọi tranh chấp khác phát sinh từ việc thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc không thực hiện quy định của Điều khoản chung này chịu sự điều chỉnh và được giải thích theo pháp luật Việt Nam.

13.  Cam kết mặc định

Khi thực hiện các giao dịch trực tuyến, KHÁCH HÀNG mặc nhiên thừa nhận rằng việc thực hiện các giao dịch trực tuyến luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng và cam kết chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại do những rủi ro tiềm tàng gây ra. Những rủi ro tiềm tàng của các giao dịch trực tuyến bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Những sự cố liên quan đến đường truyền Internet do nhà cung cấp dịch vụ gây ra như: đứt đường truyền, dung lượng đường truyền bị hạn chế hoặc những sự cố tương tự có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các giao dịch trực tuyến của KHÁCH HÀNG như giao dịch trực tuyến của KHÁCH HÀNG không thể truyền đến hệ thống của VIET ART STATION (lệnh giao dịch của KHÁCH HÀNG có thể bị treo/ngừng/trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu) hoặc KHÁCH HÀNG không thể truy cập vào hệ thống của VIET ART STATION

- Hệ thống máy tính của VIET ART STATION gặp sự cố do bị mất nguồn điện, bị tấn công, nhiễm virus hoặc bị ảnh hưởng của những sự cố ngoài ý muốn dẫn đến việc không thể xử lý hoặc thực hiện các giao dịch trực tuyến của KHÁCH HÀNG.

- Hệ thống máy tính của KHÁCH HÀNG bị hỏng, bị Virus, bị tấn công dẫn đến việc làm lộ hoặc bị đánh cắp các thông tin về giao dịch của KHÁCH HÀNG hoặc tài khoản của KHÁCH HÀNG bị sử dụng một cách trái phép bởi một bên thứ ba.

- Giao dịch trực tuyến do KHÁCH HÀNG thực hiện sẽ được xử lý và thực hiện một cách tự động hoặc mặc nhiên ngay khi truyền đến hệ thống của VIET ART STATION. VIET ART STATION mặc nhiên xác nhận mọi giao dịch trực tuyến của KHÁCH HÀNG gửi đến VIET ART STATION đều là đúng và do chính KHÁCH HÀNG thực hiện. Vì vậy, mọi ý kiến cho rằng đó là nhầm lẫn hoặc sai sót liên quan đến giao dịch của KHÁCH HÀNG đều không được chấp nhận. Mọi thiệt hại phát sinh do KHÁCH HÀNG chịu trách nhiệm.