Giỏ hàng

UPDATE tranh cho không gian Viet Art Station

Chiều ngày 12/04/2021, thành viên các ban đã cùng nhau hợp sức chuyển tranh cũ và treo tranh mới cho không gian của Viet Art Station dưới sự cố vấn, chỉ đạo của Họa sĩ Nguyễn Huy Hoàng.

Họa sĩ Nguyễn Huy Hoàng sắp xếp và chỉ đạo treo tranh mới cho không gian của Viet Art Station

Các thành viên cùng nhau hạ tranh cũ và treo tranh mới cho phòng trưng bày.

Các thành viên cùng nhau hạ tranh cũ và treo tranh mới cho phòng trưng bày

Các thành viên cùng nhau hạ một bức tranh rất nặng

Các thành viên cùng nhau hạ tranh cũ và treo tranh mới cho phòng trưng bày

Họa sĩ Nguyễn Huy Hoàng xem xét và sắp xếp treo tranh mới

Các thành viên chuyển và cất tranh cũ

Các thành viên cùng nhau di chuyển một bức tranh to và nặng khác

Có đôi khi hăng say lao động gặp phải sự cố

Nhưng chúng ta vẫn luôn có sự giúp đỡ từ những người đồng nghiệp tận tâm.

Từ khóa