Giỏ hàng

Họa sĩ Trần Nguyên Đán

Họ và tên: Trần Nguyên Đán 

Năm sinh: 29/10/1941 tại Hà Nội

1971: Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp khóa 1

1998 – 2003: Giữ chức vụ Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

1972: Hội viên hội Mỹ thuật Hà Nội

1974: Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam

  • Triển lãm cá nhân

1981: Triển lãm tại Hà Nội

1991: Triển lãm tại Hà Nội

1992: Triển lãm tại hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh

1994: Triển lãm tại thị xã Hội An tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng

1997: Triển lãm tại thị xã Hội An tỉnh Quảng Nam lần thứ 2

2002: Triển lãm tại Hà Nội

2016: Triển lãm cá nhân bộ sưu tập mộc bản và tranh do nhà sưu tập Thu Hòa tổ chức

1975, 1981, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015: Liên tục tham gia triển lãm Mỹ thuật Việt Nam

2012: Triển lãm cá nhân tại Nhật Bản

Nhiều năm tham gia triển lãm Mỹ thuật thủ đô Hà Nội và triển lãm khu vực của hội Mỹ thuật Việt Nam

Tham dự triển lãm quốc tế tại Cộng hòa liên bang Đức, Trung Quốc, Liên Xô, Ấn Độ, Ba Lan, Cu Ba…

Từ khóa